Извозване на строителни отпадъци и доставки на контейнери

.

Предлага наем на контейнери за извозване на строителен и смесен отпадък.

Транспортирането на отпадъците се извършва при спазване на изискванията от ЗУО и с регистрационен документ №12-РД-1327-04 от РИОСВ.

Извозването е на лицензирани депа с,  които фирмата ни има сключен договор.
С контейнерите могат да се доставят и инертни материали /пясък, филц, скална маса, дренаж и др./
Фирмата разполага и със само натоварваща се техника- при невъзможност да се вкара тежка техника в двора ви / или по-голямо количество отпадък / щипката може да стигне до него от разстояние и да си го натовари.

Предлага наем на контейнери за извозване на строителен и смесен отпадък

С контейнерите могат да се доставят и инертни материали /пясък, филц, скална маса, дренаж и др./

Фирмата разполага и със само натоварваща се техника

") //jQuery('.header-contact-phone .content span').html("0898 599 693") })