Изкопи и насипи

.

Информация относно услугата

Машините, които използваме при този вид дейности са два основни типа – колесни и верижни багери.


Предлагаме всички видове строителни изкопи:

– изкопи за обществени частни търговски обекти

– изкопи за канали, ровове и др.

– строителни изкопи от всякакъв вид скални и земни почви

– изкопи и насипи за пътища

Разполагаме с професионални машини, управлявани от квалифицирани специалисти с необходимия опит в изкопните и насипни работи.

Галерия

Предлагаме всички видове строителни изкопи.

Обществени частни търговски обекти, канали, ровове, всякакъв вид скални и земни почви, за пътища

") //jQuery('.header-contact-phone .content span').html("0898 599 693") })